A.R.K. Music

... společně objevujeme tajemství hudby

AKTUÁLNĚ:

Vážení rodiče a milí žáci,

vítáme Vás všechny opět po prázdninách. Zahájení školního roku se uskuteční  ve středu 1. 9. 2021. Domluva rozvrhu proběhne v následujících dnech, jak jste zvyklí s Vašimi třídními učiteli. Schůzka s rodiči dětí, které budou navštěvovat Přípravnou hudební výchovu (PHV) se bude konat 1. 9. v 17 hodin. Výuka Hudební nauky začíná 8. 9. dle rozvrhu. 

Školné je třeba uhradit do 31. 8. 2021.

Děkujeme a těšíme se na Vás v novém školním roce :-)

Vedení a zaměstnanci ZUŠ


Hygienická opatření:

Dle aktuálních vládních opatření je ve společných prostorách budovy školy nutné nosit roušku či respirátor.

Všem osobám, která vykazují známky respirační choroby je vstup do budovy školy zakázán.

Vítáme Vás na webových stránkách Soukromé základní umělecké školy, A.R.K. Music v.o.s.

Naše škola sídlí v budově ZŠ Brno, náměstí Míru 3, 602 00 Brno.

Soukromá ZUŠ A.R.K. Music je od svého založení v roce 1997 již více než 20 let stálou a dobře fungující institucí, která poskytuje základní vzdělání v hudebním oboru. Našim pedagogům prošlo pod rukama již mnoho žáků, z nichž někteří si následně prohlubují vzdělání na vyšších stupních hudebních škol a věnují se hudbě i profesionálně. V hudebním oboru vyučujeme hru na klavír, housle, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu a klarinet. Dále je zde vyučován sólový i sborový zpěv, přípravná hudební výchova (PHV) a hudební nauka (HN).

"Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. 
Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,"

--- Magdalena Kožená ---


Harmonogram školního roku SZUŠ A. R. K. Music 2021/2022 - ke stažení zde: