A.R.K. Music
... společně objevujeme tajemství hudby

Přejeme všem našim žákům krásné prázdniny

a těšíme se na setkání v novém školním roce.

Zároveň Vám děkujeme za trpělivost a spolupráci při zvládnutí mimořádné situace, která nastala v průběhu 2. pololetí.

Ředitelství SZUŠ A.R.K. Music

-------------------------------------------------------------------------------


"Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. 
Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,"

--- Magdalena Kožená ---


Vítáme Vás na webových stránkách Soukromé základní umělecké školy, A.R.K. Music v.o.s.

Naše škola sídlí v budově ZŠ Brno, náměstí Míru 3, 602 00 Brno.

Soukromá ZUŠ A.R.K. Music je od svého založení v roce 1997 již více než 20 let stálou a dobře fungující institucí, která poskytuje základní vzdělání v hudebním oboru. Našim pedagogům prošlo pod rukama již mnoho žáků, z nichž někteří si následně prohlubují vzdělání na vyšších stupních hudebních škol a věnují se hudbě i profesionálně. V hudebním oboru vyučujeme hru na klavír, housle, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu a klarinet. Dále je zde vyučován sólový i sborový zpěv, přípravná hudební výchova (PHV) a hudební nauka (HN).Harmonogram školního roku SZUŠ A. R. K. Music 2019/2020 - ke stažení zde: