A.R.K. Music
... společně objevujeme tajemství hudby

                                                       !!! Uzavření školy !!!

Z důvodu nařízení bezpečnostní rady ČR v souvislosti s šířící se epidemií koronaviru bude škola od 11. 3. 2020 pro žáky uzavřena až do odvolání. Bližší informace Vám poskytnou Vaši třídní učitelé.

Ředitelství SZUŽ

"Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. 
Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,"

--- Magdalena Kožená ---


Vítáme Vás na webových stránkách Soukromé základní umělecké školy, A.R.K. Music v.o.s.

Naše škola sídlí v budově ZŠ Brno, náměstí Míru 3, 602 00 Brno.

Soukromá ZUŠ A.R.K. Music je od svého založení v roce 1997 již více než 20 let stálou a dobře fungující institucí, která poskytuje základní vzdělání v hudebním oboru. Našim pedagogům prošlo pod rukama již mnoho žáků, z nichž někteří si následně prohlubují vzdělání na vyšších stupních hudebních škol a věnují se hudbě i profesionálně. V hudebním oboru vyučujeme hru na klavír, housle, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu a klarinet. Dále je zde vyučován sólový i sborový zpěv, přípravná hudební výchova (PHV) a hudební nauka (HN).Harmonogram školního roku SZUŠ A. R. K. Music 2019/2020 - ke stažení zde: