A.R.K. Music

... společně objevujeme tajemství hudby

Aktuálně:

Vážení rodiče a milí žáci, vítáme vás po prázdninách v novém školním roce 2022/2023.

Schůzka s rodiči žáků PHV (Přípravná hudební výchova) proběhne 7. 9. 2022 v 17.00 hod. Paní uč. Ondrejková si Vás vyzvedne na vrátnici školy.

Výuka všech hromadných předmětů a Hudební nauky začíná od 14. 9. dle rozvrhu.

Domluva rozvrhu individuální výuky (hud. nástroje a zpěv) proběhne s jednotlivými pedagogy v týdnu od 5. 9. 2022 

Vítáme Vás na webových stránkách Soukromé základní umělecké školy, A.R.K. Music v.o.s.

Naše škola sídlí v budově ZŠ Brno, náměstí Míru 3, 602 00 Brno.

Soukromá ZUŠ A.R.K. Music je od svého založení v roce 1997 již více než 20 let stálou a dobře fungující institucí, která poskytuje základní vzdělání v hudebním oboru. Našim pedagogům prošlo pod rukama již mnoho žáků, z nichž někteří si následně prohlubují vzdělání na vyšších stupních hudebních škol a věnují se hudbě i profesionálně. V hudebním oboru vyučujeme hru na klavír, housle, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu a klarinet. Dále je zde vyučován sólový i sborový zpěv, přípravná hudební výchova (PHV) a hudební nauka (HN).


"Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. 
Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,"

--- Magdalena Kožená ---


Harmonogram školního roku SZUŠ A. R. K. Music 2022/2023 - ke stažení zde: