A.R.K. Music
... společně objevujeme tajemství hudby

Individuální prezenční výuka na SZUŠ

bude v omezeném provozu obnovena od 25. 5. 2020

(Hudební nauka a PHV bude nadále probíhat distančně)

Bližší informace naleznete v dokumentu níže.

Ředitelství SZUŠ


Přijímací zkoušky do ZUŠ na školní rok 2020/2021

Ve dnech 3. 6. a 10. 6. 2020 budou probíhat v budově ZŠ Nám. Míru 3 přijímací zkoušky na Soukromou základní uměleckou školu A.R.K. Music.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je nutné se na přijímací pohovor telefonicky objednat na tel. čísle 605 965 411. Zde Vám bude přidělen Váš rezervační čas. Zkoušky budou probíhat v odpoledních hodinách. Těšíme se na Vás i Vaše děti.

Prosíme, vyplňte a předejte čestné prohlášení o bezinfekčnosti Vás i Vašeho dítěte před vstupem do školy.


"Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. 
Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,"

--- Magdalena Kožená ---


Vítáme Vás na webových stránkách Soukromé základní umělecké školy, A.R.K. Music v.o.s.

Naše škola sídlí v budově ZŠ Brno, náměstí Míru 3, 602 00 Brno.

Soukromá ZUŠ A.R.K. Music je od svého založení v roce 1997 již více než 20 let stálou a dobře fungující institucí, která poskytuje základní vzdělání v hudebním oboru. Našim pedagogům prošlo pod rukama již mnoho žáků, z nichž někteří si následně prohlubují vzdělání na vyšších stupních hudebních škol a věnují se hudbě i profesionálně. V hudebním oboru vyučujeme hru na klavír, housle, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu a klarinet. Dále je zde vyučován sólový i sborový zpěv, přípravná hudební výchova (PHV) a hudební nauka (HN).Harmonogram školního roku SZUŠ A. R. K. Music 2019/2020 - ke stažení zde: