A.R.K. Music

... společně objevujeme tajemství hudby

1. 11. 2021  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vážení rodiče, vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci, žádáme, aby žáci důsledně dodržovali základní hygienická pravidla a nošení ochrany dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách školy! Pokud je žák nemocný a nechodí na výuku v ZŠ nebo je v karanténě v rámci své třídy na ZŠ, nemůže navštěvovat ani ZUŠ! 

Žádáme také, abyste do ZUŠ neposílali děti s příznaky respiračních chorob!

Děkujeme. Vedení ZUŠ


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vážení rodiče, pokud jsou žáci na základní či střední škole vytrasováni hygienickou stanicí a je jim nařízena karanténa, nesmějí se po tuto dobu účastnit ani výuky v základní umělecké škole. Děkujeme za pochopení a respektování tohoto nařízení.

Vedení SZUŠ

Vítáme Vás na webových stránkách Soukromé základní umělecké školy, A.R.K. Music v.o.s.

Naše škola sídlí v budově ZŠ Brno, náměstí Míru 3, 602 00 Brno.

Soukromá ZUŠ A.R.K. Music je od svého založení v roce 1997 již více než 20 let stálou a dobře fungující institucí, která poskytuje základní vzdělání v hudebním oboru. Našim pedagogům prošlo pod rukama již mnoho žáků, z nichž někteří si následně prohlubují vzdělání na vyšších stupních hudebních škol a věnují se hudbě i profesionálně. V hudebním oboru vyučujeme hru na klavír, housle, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu a klarinet. Dále je zde vyučován sólový i sborový zpěv, přípravná hudební výchova (PHV) a hudební nauka (HN).


Aktuální hygienická opatření:

Dle aktuálních vládních opatření je ve společných prostorách budovy školy nutné nosit roušku či respirátor.

Všem osobám, která vykazují známky respirační choroby je vstup do budovy školy zakázán.


"Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. 
Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,"

--- Magdalena Kožená ---


Harmonogram školního roku SZUŠ A. R. K. Music 2021/2022 - ke stažení zde: