A.R.K. Music

... společně objevujeme tajemství hudby

Vážení rodiče a milí žáci,

po dohodě s vedením ZŠ můžeme již ve středu 26. 5. 2021 obnovit prezenční výuku SZUŠ pro děti v PHV (Přípravná hudební výchova), výuka bude probíhat ve středu od 14:00 do 14:45 hod. V nástroji žáci PHV pokračují dle domluvených rozvrhů.

Výuka Hudební nauky pro 1. až 5. ročník nadále zůstává distanční formou.

Vedení ZUŠ

Vážení rodiče, milí žáci,

dle vládních nařízení je od 12. 4. 2021 na ZUŠ opět umožněna individuální výuka, t.j. 1 žák  na jednoho učitele. Hromadná výuka bude i nadále probíhat distanční formou. 

Přítomnost žáků v ZUŠ sice nepodléhá testování, ale do budovy smí vstoupit pouze žáci, kteří nevykazují příznaky respirační nemoci. Výuka bude probíhat dle přísných hygienických opatření a rozvrh bude podléhat rotaci 1. stupně ZŠ po domluvě s Vašimi učiteli nástroje.

Děkujeme za pochopení a věříme, že společně to opět zvládneme!

Ředitelství SZUŠ


Vážení rodiče, milí žáci,

dle vládních nařízení se od 1. 3. 2021 na stávajících opatřeních pro Základní umělecké školy nic nemění. Veškerá výuka bude i nadále probíhat distanční formou.

Ředitelství SZUŠ


Vážení rodiče, milí žáci,

dle nařízení MŠMT se od 15. 2. 2021 na stávajících opatřeních pro Základní umělecké školy nic nemění. Veškerá výuka bude i nadále probíhat distanční formou dle aktuálního 5. stupně PES.

Ředitelství SZUŠ


Vážení rodiče a milí žáci,

v období do 14. 2. 2021 se na stávajících vládních nařízeních pro školy nic nemění, veškerá výuka bude i nadále probíhat distanční formou.

Ředitelství SZUŠ


Vážení rodiče a milí žáci,

v období od 11. do 22. 1. 2021 bude na základě nařízení vlády veškerá výuka na ZUŠ i nadále probíhat distanční formou. Vaši třídní učitelé se s Vámi spojí a individuálně se domluví na podrobnostech.

Ředitelství SZUŠ


Vážení rodiče a milí žáci,

v období od 4. do 10. 1. 2021 bude z důvodu nařízení MŠMT veškerá výuka na ZUŠ opět probíhat distanční formou. Vaši třídní učitelé se s Vámi spojí a individuálně se domluví na podrobnostech.

Přejeme Vám vše dobré do nového roku 2021, ať je lepší a hlavně klidnější než tento současný.

Ředitelství SZUŠ


Vážení rodiče a milí žáci,

MŠMT stanovilo pro školy a školská zařízení dny 21. a 22. prosince 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Po tyto "Dny boje proti Covidu" neprobíhá výuka prezenční ani distanční formou. Navazující Vánoční prázdniny probíhají standardně od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021.

O provozu školy po Vánočních prázdninách Vás budeme na webu školy informovat na základě podkladů a nařízení, která obdržíme od MŠMT a MZ.

Děkujeme Vám za projevenou přízeň i v této nelehké době a přejeme Vám poklidné a šťastné Vánoce a hodně úspěchů a pevné zdraví v nadcházejícím roce 2021.

Vaše škola A.R.K. Music


Vážení rodiče a žáci, výuka bude od pondělka 30. 11. 2020 probíhat distanční i prezenční formou, a to po domluvě s vašimi třídními učiteli z nástroje či zpěvu. Hromadná výuka HN a PHV bude nadále vedena distanční formou.

Ďekujeme za pochopení.
Vedení SZUŠ 

 

Vážení rodiče a žáci, v souladu s přísnými hygienickými opatřeními v budově ZŠ není možné zahájit provoz SZUŠ od 25. 11. 2020. Možnost prezenční výuky od  30. 11. 2020 je v jednání. Výuka tedy do odvolání zůstává v distanční formě a další informace budou zveřejněny na webu školy.

Ředitelství SZUŠ


Od středy 14. 10. 2020 na základě rozhodnutí Ministerstva Školství ČR přechází výuka ve školách a školských zařízeních, tedy i na naší SZUŠ opět na distanční výuku.

Ředitelství SZUŠ


Od pondělí 12. 10. 2020 na základě rozhodnutí Ministerstva Školství ČR lze realizovat výuku na ZUŠ ve formě 1 : 1 tj. učitel versus 1 žák buďto prezenční nebo distanční formou. Upozorňujeme, že tato volba je jak na rodiči tak na pedagogovi. Netýká se to výuky hromadných předmětů jako je hudební nauka, která i nadále bude probíhat pouze distanční formou, viz záložka Hudební nauka na webu školy. Do odvolání stále platí také zákaz zpěvu.

Nadále zůstávají v platnosti stávající hygienická opatření, jako např.:
- přísný zákaz vstupu do budovy školy s respiračním onemocněním
- přísný zákaz vstupu dospělým osobám do budovy školy (a to bez výjimky)
- povinné nošení přezuvek a roušek ve všech vnitřních prostorách
- desinfekce rukou před vstupem do školy.

Ředitelství SZUŠ


Na základě Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020 s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 do 23:59 hodin, nařizuje omezení provozu Základních uměleckých škol a to v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání. Výuka žáků bude probíhat distanční formou.


2. 10. 2020 - Výuka na SZUŠ se nekoná z důvodu probíhajících voleb v budově školy.

Ředitelství SZUŠ


Vážení rodiče a žáci, dle nařízení MZ ČR jsou od pátku 18. 9. 2020 roušky povinné ve všech vnitřních prostorách školy, včetně tříd. Děkujeme za pochopení.

Ředitelství SZUŠ

Vážení rodiče a žáci, od čtvrtku 10. 9. 2020 platí opět povinnost nosit ve všech vnitřních prostorách školy roušku. Žáci, kteří nebudou mít s sebou roušku, nemohou být vpuštěni do budovy školy!

Ředitelství SZUŠ

!!!Vstup dospělým osobám do budovy ZŠ a SZUŠ je zakázán!!!

Výjimečně je vstup povolen pouze v odůvodněných případech. Návštěvník musí mít nasazenou roušku, před vstupem si vydezinfikuje ruce. Po škole se pohybuje pouze v doprovodu učitele, který jej vyzvedne i odvede zpět na vrátnici.

Ředitelství SZUŠ


Harmonogram školního roku SZUŠ A. R. K. Music 2020/2021 - ke stažení zde:


"Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. 
Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,"

--- Magdalena Kožená ---


Vítáme Vás na webových stránkách Soukromé základní umělecké školy, A.R.K. Music v.o.s.

Naše škola sídlí v budově ZŠ Brno, náměstí Míru 3, 602 00 Brno.

Soukromá ZUŠ A.R.K. Music je od svého založení v roce 1997 již více než 20 let stálou a dobře fungující institucí, která poskytuje základní vzdělání v hudebním oboru. Našim pedagogům prošlo pod rukama již mnoho žáků, z nichž někteří si následně prohlubují vzdělání na vyšších stupních hudebních škol a věnují se hudbě i profesionálně. V hudebním oboru vyučujeme hru na klavír, housle, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu a klarinet. Dále je zde vyučován sólový i sborový zpěv, přípravná hudební výchova (PHV) a hudební nauka (HN).