A.R.K. Music

... společně objevujeme tajemství hudby

Vítáme Vás na webových stránkách

Soukromé základní umělecké školy, A.R.K. Music v.o.s.

Naše škola sídlí v budově ZŠ Brno, náměstí Míru 3, 602 00 Brno.


Nejbližší akce

25. 4. 2024 v 17:00 - Absolventský koncert, Sál Dietrichsteinského paláce, Zelný trh 8, Brno

14. 5. 2024 v 17:00 - Koncert sólistů, Sál Dietrichsteinského paláce, Zelný trh 8, Brno

22. 5. a  29. 5. 2024 - Přijímací zkoušky

5. 6. 2024 v 17:00 - Závěrečný koncert, Sál Dietrichsteinského paláce, Zelný trh 8, Brno


O škole

Soukromá ZUŠ A.R.K. Music je od svého založení v roce 1997 již více než 25 let stálou a dobře fungující institucí, která poskytuje základní vzdělání v hudebním oboru. Našim pedagogům prošlo pod rukama již mnoho žáků, z nichž si někteří následně prohlubují vzdělání na vyšších stupních hudebních škol a věnují se hudbě i profesionálně. V hudebním oboru vyučujeme hru na klavír, housle, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet a saxofon. Dále je zde vyučován sólový i sborový zpěv, přípravná hudební výchova (PHV) a hudební nauka (HN).


níže klikněte pro vyplnění přihlášky do ZUŠ

PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ


"Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. 
Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,"

--- Magdalena Kožená ---