A.R.K. Music

... společně objevujeme tajemství hudby

UPOZORNĚNÍ

7. 6. 2023 se nekoná výuka PHV a HN z důvodu přípravy Slavnostního koncertu. Všem žákům HN a PHV je doporučeno zúčastnit se místo výuky koncertu jako posluchači a jsou společně s rodiči srdečně zváni.


Aktuálně:

Zkoušky z Hudební nauky pro žáky s omluvným listem proběhnou ve středu 31. 5. a 14. 7. od 14:00 - 17:00 ve třídě HN v 1. patře.

7. 6. 2023 se nekoná výuka PHV a HN z důvodu přípravy Slavnostního koncertu. Všem žákům HN a PHV je doporučeno zúčastnit se místo výuky koncertu jako posluchači a jsou společně s rodiči srdečně zváni.


Vítáme Vás na webových stránkách

Soukromé základní umělecké školy, A.R.K. Music v.o.s.

Naše škola sídlí v budově ZŠ Brno, náměstí Míru 3, 602 00 Brno.

Soukromá ZUŠ A.R.K. Music je od svého založení v roce 1997 již více než 20 let stálou a dobře fungující institucí, která poskytuje základní vzdělání v hudebním oboru. Našim pedagogům prošlo pod rukama již mnoho žáků, z nichž někteří si následně prohlubují vzdělání na vyšších stupních hudebních škol a věnují se hudbě i profesionálně. V hudebním oboru vyučujeme hru na klavír, housle, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu a klarinet. Dále je zde vyučován sólový i sborový zpěv, přípravná hudební výchova (PHV) a hudební nauka (HN).

"Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. 
Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,"

--- Magdalena Kožená ---