Soutěže a přehlídky 2018/2019

... úspěchy našich žáků

ZUŠ OPEN 2019

Dne 31. 5. 2019 reprezentovali naši školu na koncertě celostátního happeningu ZUŠ Open 2019, který po celé odpoledne probíhal na Dominikánském náměstí dva žáci. Z kytarové třídy p. uč. Romana Jedličky se předvedl Martin Polešovský se skladbou od Štěpána Raka "Na shledanou". Miroslav Sadovský z houslové třídy p. uč. Ireny Bezdičkové s naprostou jistotou přednesl Čardáš od Vittoria Montiho, za klavírního doprovodu p. Martina Jakubíčka, j.h.

Oběma žákům i jejich pedagogům patří velký dík za vzornou přípravu a obrovská gratulace ke krásným výkonům.