Soutěže a přehlídky 2017/2018

... úspěchy našich žáků

Újezdská notička - houslová soutěž 21. 4. 2018

Gratulujeme našemu žákovi k úspěchu!!!

Jakub Račanský - 3. místo v 7. kategorii

pedagogické vedení - Irena Bezdičková, DiS.art     klavírní spolupráce Milena Smutná, Dis.


Soutěž MŠMT 1. a 2. března 2018 - sólový a komorní zpěv

Gratulujeme našim úspěšným žákům!!!

Kristýna Klapalová - 3. místo v 1. kategorii sólový zpěv

pedagogické vedení Mgr. BcA. Alice Ondrejková, Ph.D.

Matyáš Vaníček - 2. místo v 2. kategorii sólový zpěv

pedagogické vedení MgA. Jan Ondrejka

Terezie Bakanová a Sára Rotnáglová - 3. místo ve 3. kategorii komorní zpěv

pedagogické vedení  Mgr. BcA. Alice Ondrejková, Ph.D.

za skvělou klavírní spolupráci náleží velký dík paní učitelce Nině Sabolčíkové, dipl. um.Fotografie nejen ze soutěží naleznete v záložce GALERIE