Poplatek za vzdělávání

... informace o příspěvku na provozní náklady

Poplatek za vzdělávání (příspěvek na provozní náklady) v SZUŠ A. R. K. Music na období školního roku stanovuje ředitel školy.

Pro školní rok 2022/2023 výše poplatku za vzdělávání v hudebním oboru činí 4.400,- Kč, přičemž částku lze hradit i pololetně, za 1. pololetí 2.200,- Kč, za 2. pololetí 2.200,- Kč.

Výše poplatku za vzdělávání za Přípravnou hudební výchovu (PHV) pro školní rok 2022/2023 činí 3400,- Kč, přičemž částku lze hradit pololetně, za 1. pololetí 1.700,- Kč, za 2. pololetí 1.700,- Kč.

Do vzdělávání je zahrnuta i výuka povinných a povinně volitelných předmětů, které jsou nedílnou součástí studia (hudební nauka, komorní hra, ...)

Výuka v SZUŠ A. R. K. Music v.o.s. je dotována státem, rodiče tedy poplatkem, tzv. "školným" hradí pouze příspěvek na provozní náklady školy (teplo, světlo, pronájem prostor, úklid, atd.), nikoli skutečné školné.

Splatnost poplatku za vzdělávání pro školní rok 2022/2023 je stanovena takto:                                            

za 1. pololetí nejpozději do 31. srpna 2022 (doporučené datum platby do 30. červena 2022)                                   

za 2. pololetí nejpozději do 30. ledna 2023 (doporučené datum platby do 31. prosince 2022)

Pokyny k platbě:                                                                                                                                       

Poplatek za vzdělávání plaťte převodem na bankovní účet školy 19-5131200267/0100, pod čtyřciferným variabilním symbolem pedagoga u kterého žák navštěvuje výuku (viz přehled níže), do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka

U žáků PHV zadávejte variabilní symbol 0011.

Přehled čtyřciferných variabilních symbolů pedagogů:

Irena Bezdičková, DiS.art.  0001                                                                                                        

Mgr. Irena Heroschová  0002

MgA. Roman Jedlička  0004                                                                                                          

Mgr. Daniela Karapetjan  0014

Mgr. Martin Kocourek, ArtD.  0007                                                                                                          

Mgr. Zdeněk Nádeníček  0008                                                                                                          

BcA. Mariia Mikhailova. 0016

BcA. Jana Nevoralová  0010                                                                                                              

Mgr. BcA. Alice Ondrejková, Ph.D.  0011                                                                                          

MgA. Miloslav Raisigl 0017

Nina Sabolčíková, dipl. um.  0015

Barbora Šlézarová 0012