Poplatek za vzdělávání
... informace o příspěvku na provozní náklady

Poplatek za vzdělávání (příspěvek na provozní náklady) v SZUŠ A. R. K. Music na období školního roku stanovuje ředitel školy.

Pro školní rok 2019/2020 výše poplatku za vzdělávání v hudebním oboru činí 4.400,- Kč, přičemž částku lze hradit pololetně, za 1. pololetí 2.200,- Kč, za 2. pololetí 2.200,- Kč.

Výše poplatku za vzdělávání za Přípravnou hudební výchovu (PHV) pro školní rok 2019/2020 činí 3400,- Kč, přičemž částku lze hradit pololetně, za 1. pololetí 1.700,- Kč, za 2. pololetí 1.700,- Kč.

Do vzdělávání je zahrnuta i výuka povinných a povinně volitelných předmětů, které jsou nedílnou součástí studia (hudební nauka, komorní hra, ...)

Výuka v SZUŠ A. R. K. Music v.o.s. je dotována státem, rodiče tedy poplatkem, tzv. "školným" hradí pouze příspěvek na provozní náklady školy, nikoli skutečné školné.

Splatnost poplatku za vzdělávání pro školní rok 2019/2020 je stanovena takto:                                            

za 1. pololetí nejpozději do 15. září 2019 (doporučené datum platby do 31. července 2019)                                   

za 2. pololetí nejpozději do 15. února 2020 (doporučené datum platby do 31. prosince 2019)

Pokyny k platbě:                                                                                                                                       

Poplatek za vzdělávání plaťte převodem na bankovní účet školy 19-5131200267/0100, pod čtyřciferným variabilním symbolem pedagoga u kterého žák navštěvuje výuku (viz přehled níže), do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka

U žáků PHV zadávejte variabilní symbol 0011.

Přehled čtyřciferných variabilních symbolů pedagogů:

Irena Bezdičková, DiS.art.  0001                                                                                                        

Mgr. Irena Heroschová  0002

MgA. Roman Jedlička  0004                                                                                                          

Marcela Jelínková, DiS.  0012

Mgr. Daniela Karapetjan  0014

Ludmila Kloučková  0006                                                                                                                  

Mgr. Martin Kocourek, ArtD.  0007                                                                                                          

Mgr. Zdeněk Nádeníček  0008                                                                                                          

BcA. Jana Nevoralová  0010                                                                                                              

Mgr. BcA. Alice Ondrejková, Ph.D.  0011                                                                                          

Nina Sabolčíková, dipl. um.  0015                                        

BcA. Klára Tomečková, DiS.  0016