Poplatek za vzdělávání

... informace o příspěvku na provozní náklady

Informace o školném - mimořádné opatření - Covid 19

V základních uměleckých školách je školné podle vyhlášky stanoveno na celý školní rok a vrací se jen ve vymezených případech, mezi které dočasné uzavření škol nepatří. Na vrácení části úplaty tedy není právní nárok.

Poplatek za vzdělávání (příspěvek na provozní náklady) v SZUŠ A. R. K. Music na období školního roku stanovuje ředitel školy.

Pro školní rok 2020/2021výše poplatku za vzdělávání v hudebním oboru činí 4.400,- Kč, přičemž částku lze hradit pololetně, za 1. pololetí 2.200,- Kč, za 2. pololetí 2.200,- Kč.

Výše poplatku za vzdělávání za Přípravnou hudební výchovu (PHV) pro školní rok 2020/2021 činí 3400,- Kč, přičemž částku lze hradit pololetně, za 1. pololetí 1.700,- Kč, za 2. pololetí 1.700,- Kč.

Do vzdělávání je zahrnuta i výuka povinných a povinně volitelných předmětů, které jsou nedílnou součástí studia (hudební nauka, komorní hra, ...)

Výuka v SZUŠ A. R. K. Music v.o.s. je dotována státem, rodiče tedy poplatkem, tzv. "školným" hradí pouze příspěvek na provozní náklady školy, nikoli skutečné školné.

Splatnost poplatku za vzdělávání pro školní rok 2020/2021 je stanovena takto:                                            

za 1. pololetí nejpozději do 15. září 2020 (doporučené datum platby do 31. července 2020)                                   

za 2. pololetí nejpozději do 15. února 2021 (doporučené datum platby do 31. prosince 2020)

Pokyny k platbě:                                                                                                                                       

Poplatek za vzdělávání plaťte převodem na bankovní účet školy 19-5131200267/0100, pod čtyřciferným variabilním symbolem pedagoga u kterého žák navštěvuje výuku (viz přehled níže), do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka

U žáků PHV zadávejte variabilní symbol 0011.

Přehled čtyřciferných variabilních symbolů pedagogů:

Irena Bezdičková, DiS.art.  0001                                                                                                        

Mgr. Irena Heroschová  0002

MgA. Roman Jedlička  0004                                                                                                          

Marcela Jelínková, DiS.  0012

Mgr. Daniela Karapetjan  0014

Mgr. Martin Kocourek, ArtD.  0007                                                                                                          

Mgr. Zdeněk Nádeníček  0008                                                                                                          

BcA. Jana Nevoralová  0010                                                                                                              

Mgr. BcA. Alice Ondrejková, Ph.D.  0011                                                                                          

Nina Sabolčíková, dipl. um.  0015                                        

BcA. Mariia Mikhailova.  0016