Poplatek za vzdělávání

... informace o příspěvku na provozní náklady

Poplatek za vzdělávání tzv. "Školné" není školným v pravém slova smyslu, neboť výuka je na naší škole hrazena státem. Ve skutečnosti se jedná pouze o příspěvek na provozní náklady školy, tj. nájem, teplo, světlo, údržba, ladění a opravy nástrojů, úklid, pronájmy sálů na vystoupení, atd...)

Poplatek za vzdělávání v SZUŠ A. R. K. Music na období školního roku stanovuje ředitel školy.

Pro školní rok 2024/2025 výše poplatku za vzdělávání v hudebním oboru činí 5.000,- Kč, přičemž částku lze hradit i pololetně, za 1. pololetí 2.500,- Kč, za 2. pololetí 2.500,- Kč.

Výše poplatku za vzdělávání za Přípravnou hudební výchovu (PHV) pro školní rok 2024/2025 činí 4.000,- Kč, přičemž částku lze hradit pololetně, za 1. pololetí 2.000,- Kč, za 2. pololetí 2.000,- Kč.

Součástí vzdělávání je krom samotné hry na nástroj či zpěvu i výuka povinných a povinně volitelných předmětů, které jsou nedílnou součástí studia (např. hudební nauka a komorní hra).

Splatnost poplatku za vzdělávání pro školní rok 2024/2025 je stanovena takto:

za 1. pololetí nejpozději do 30. června 2024

za 2. pololetí nejpozději do 30. ledna 2025 (doporučené datum platby do 31. prosince 2024)      

Pokyny k platbě:                                                                                                                                       

Bližší informace k platbě vám budou zaslány na e-mail, který jste uvedli v přihlášce ke studiu. 


níže klikněte pro vyplnění přihlášky do ZUŠ

PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ