Soutěže a přehlídky 2021/2022

...úspěchy našich žáků


V neděli 12. 6. 2022 se uskutečnil slavnostní společný koncert Filharmonie Brno, žáků ZUŠ JM kraje a pěveckého sboru Kantiléna v rámci festivalu Mozartovy děti. Na pódiu účinkovalo téměř 200 hudebníků. Mezi nimi i naše talentované žačky z houslové třídy paní učitelky Ireny Bezdičkové.

Děti nejprve poznaly při zkouškách Besední dům a při koncertě i velké pódium Janáčkova divadla. Koncert zaznamenala i Česká televize.

K velkému úspěchu dětem gratulujeme!


V sobotu 30. 4. 2022 se konal 12 ročník celostátní soutěž mladých houslistů do 12 let Újezdská notička. 3.místo v 7. kategorii získala Anetka Procházková ze třídy paní učitelky Ireny Bezdičkové.  Gratulujeme!


Moc gratulujeme Terezce Steinfestové ze třídy paní učitelky Alice Ondrejkové za krásné 2. místo v kategorii A2 v regionálním kole Brno v XXVI. ročníku pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, jež se konala 15. 2. 2022. Také děkujeme paní učitel Nině Sabolčíkové za skvělou klavírní spolupráci.


Velmi gratulujeme Lukáši Klapalovi ze třídy paní učitelky Ondrejkové za krásnou 3. cenu ve IV. kategorii - Sólový zpěv v okresním kole pěvecké soutěže 2021/2022 vyhlášené MŠMT, které se konalo 24. 2. 2022 v Brně. Rovněž děkujeme paní učitelce Sabolčíkové za výbornou klavírní spolupráci.


Moc gratulujeme Kristýně Klapalové ze třídy paní učitelky Alice Ondrejkové za čestné uznání I. stupně v VI.a kategorii - Sólový zpěv v okresním kole pěvecké soutěže 2021/2022 vyhlášené MŠMT, které se konalo 25. 2. 2022 v Brně. Taktéž děkujeme paní učitelce Nině Sabolčíkové za výbornou klavírní spolupráci.