Soutěže a přehlídky 2021/2022

...úspěchy našich žáků


Moc gratulujeme Terezce Steinfestové ze třídy paní učitelky Alice Ondrejkové za krásné 2. místo v kategorii A2 v regionálním kole Brno v XXVI. ročníku pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, jež se konala 15. 2. 2022. Také děkujeme paní učitel Nině Sabolčíkové za skvělou klavírní spolupráci.


Velmi gratulujeme Lukáši Klapalovi ze třídy paní učitelky Ondrejkové za krásnou 3. cenu ve IV. kategorii - Sólový zpěv v okresním kole pěvecké soutěže 2021/2022 vyhlášené MŠMT, které se konalo 24. 2. 2022 v Brně. Rovněž děkujeme paní učitelce Sabolčíkové za výbornou klavírní spolupráci.


Moc gratulujeme Kristýně Klapalové ze třídy paní učitelky Alice Ondrejkové za čestné uznání I. stupně v VI.a kategorii - Sólový zpěv v okresním kole pěvecké soutěže 2021/2022 vyhlášené MŠMT, které se konalo 25. 2. 2022 v Brně. Taktéž děkujeme paní učitelce Nině Sabolčíkové za výbornou klavírní spolupráci.