Soutěže a přehlídky 2019/2020

...úspěchy našich žáků

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE MŠMT - HRA NA HOUSLE - 4. 3. 2020

Ještě než došlo k uzavření škol, z důvodu šíření Koronaviru, vybojovala další naše šikovná houslistka Anetka Procházková ze 3. ročníku houslové třídy v I. kategorii 3. cenu v okresním kole soutěže MŠMT. Soutěž se uskutečnila 4. 3. 2020 v ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno.
Anetce všichni moc gratulujeme!
Velké poděkování náleží i její paní učitelce Ireně Bezdičkové za vzornou přípravu a taktéž paní učitelce Daniele Karapetjan za klavírní doprovod.