Aktuálně

... co se na ZUŠ právě děje

Vážení rodiče, milí žáci,

dle vládních nařízení je od 12. 4. 2021 na ZUŠ opět umožněna individuální výuka, t.j. 1 žák na jednoho učitele. Hromadná výuka bude i nadále probíhat distanční formou.

Přítomnost žáků v ZUŠ sice nepodléhá testování, ale do budovy smí vstoupit pouze žáci, kteří nevykazují příznaky respirační nemoci. Výuka bude probíhat dle přísných hygienických opatření a rozvrh bude podléhat rotaci 1. stupně ZŠ po domluvě s Vašimi učiteli nástroje.

Děkujeme za pochopení a věříme, že společně to opět zvládneme!

Ředitelství SZUŠ


Vážení rodiče, milí žáci,

dle vládních nařízení se od 1. 3. 2021 na stávajících opatřeních pro Základní umělecké školy nic nemění. Veškerá výuka bude i nadále probíhat distanční formou.

Ředitelství SZUŠ


Vážení rodiče, milí žáci,

dle nařízení MŠMT se od 15. 2. 2021 na stávajících opatřeních pro Základní umělecké školy nic nemění. Veškerá výuka bude i nadále probíhat distanční formou dle aktuálního 5. stupně PES.

Ředitelství SZUŠ


Vážení rodiče a milí žáci,

v období do 14. 2. 2021 se na stávajících vládních nařízeních pro školy nic nemění, veškerá výuka bude i nadále probíhat distanční formou. 

Ředitelství SZUŠ


Vážení rodiče a milí žáci,

v období od 11. do 22. 1. 2021 bude na základě nařízení vlády veškerá výuka na ZUŠ i nadále probíhat distanční formou. Vaši třídní učitelé se s Vámi spojí a individuálně se domluví na podrobnostech.

Ředitelství SZUŠ


Vážení rodiče a milí žáci,

v období od 4. do 10. 1. 2021 bude z důvodu nařízení MŠMT veškerá výuka na ZUŠ opět probíhat distanční formou. Vaši třídní učitelé se s Vámi spojí a individuálně se domluví na podrobnostech.

Přejeme Vám vše dobré do nového roku 2021, ať je lepší a hlavně klidnější než tento současný.

Ředitelství SZUŠ


Vážení rodiče a milí žáci,

MŠMT stanovilo pro školy a školská zařízení dny 21. a 22. prosince 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Po tyto "Dny boje proti Covidu" neprobíhá výuka prezenční ani distanční formou. Navazující Vánoční prázdniny probíhají standardně od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021.

O provozu školy po Vánočních prázdninách Vás budeme na webu školy informovat na základě podkladů a nařízení, která obdržíme od MŠMT a MZ.

Děkujeme Vám za projevenou přízeň i v této nelehké době a přejeme Vám poklidné a šťastné Vánoce a hodně úspěchů a pevné zdraví v nadcházejícím roce 2021.

Vaše škola A.R.K. Music


Vážení rodiče a žáci, výuka bude od pondělka 30. 11. 2020 probíhat distanční i prezenční formou, a to po domluvě s vašimi třídními učiteli z nástroje či zpěvu. Hromadná výuka HN a PHV bude nadále vedena distanční formou.

Ďekujeme za pochopení.
Vedení SZUŠ 
 

Vážení rodiče a žáci, v souladu s přísnými hygienickými opatřeními v budově ZŠ není možné zahájit provoz SZUŠ od 25. 11. 2020. Možnost prezenční výuky od 30. 11. 2020 je v jednání. Výuka tedy do odvolání zůstává v distanční formě a další informace budou zveřejněny na webu školy.

Ředitelství SZUŠ


Od středy 14. 10. 2020 na základě rozhodnutí Ministerstva Školství ČR přechází výuka ve školách a školských zařízeních, tedy i na naší SZUŠ opět na distanční výuku.

Ředitelství SZUŠ


Od pondělí 12. 10. 2020 na základě rozhodnutí Ministerstva Školství ČR lze realizovat výuku na ZUŠ ve formě 1 : 1 tj. učitel versus 1 žák buďto prezenční nebo distanční formou. Upozorňujeme, že tato volba je jak na rodiči tak na pedagogovi. Netýká se to výuky hromadných předmětů jako je hudební nauka, která i nadále bude probíhat pouze distanční formou, viz záložka Hudební nauka na webu školy. Do odvolání stále platí také zákaz zpěvu.

Nadále zůstávají v platnosti stávající hygienická opatření, jako např.:
- přísný zákaz vstupu do budovy školy s respiračním onemocněním
- přísný zákaz vstupu dospělým osobám do budovy školy (a to bez výjimky)
- povinné nošení přezuvek a roušek ve všech vnitřních prostorách
- desinfekce rukou před vstupem do školy.

Ředitelství SZUŠ


Na základě Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020 s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 do 23:59 hodin, nařizuje omezení provozu Základních uměleckých škol a to v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání. Výuka žáků bude probíhat distanční formou.

Zde dokument mimořádného opatření KHS ke stažení:

2. 10. 2020 - Výuka na SZUŠ se nekoná z důvodu probíhajících voleb v budově školy.

Vážení rodiče a žáci, dle nařízení MZ ČR jsou od pátku 18. 9. 2020 roušky povinné ve všech vnitřních prostorách školy, včetně tříd. Děkujeme za pochopení.

Ředitelství SZUŠ


Vážení rodiče a žáci, od čtvrtku 10. 9. 2020 platí opět povinnost nosit ve všech vnitřních prostorách školy roušku. Žáci, kteří nebudou mít s sebou roušku, nemohou být vpuštěni do budovy školy!

Ředitelství SZUŠ

Hygienická opatření pro školní rok 2020/2021

- Vzhledem k nadále přetrvávajícím epidemiologickým podmínkám, nebude žákům s příznaky infekce dýchacích cest, ani s jinými respiračními příznaky, umožněn vstup do budovy ZŠ a SZUŠ!

- Žáci jsou z důvodu hygienického opatření školy povinni nosit přezůvky, které si přezují ve vrátnici školy!

- Dříve používané návleky budou k dispozici pouze ve výjimečných případech, na vyžádání ve vrátnici.

- Před vstupem do budovy je nutná dezinfekce rukou!

- Vstup dospělým osobám do budovy ZŠ a SZUŠ je zakázán! Výjimečně je vstup povolen pouze v odůvodněných případech. Návštěvník musí mít nasazenou roušku, před vstupem si vydezinfikuje ruce. Po škole se pohybuje pouze v doprovodu učitele, který jej vyzvedne i odvede zpět na vrátnici.

Ředitelství SZUŠ

Aktuality a změny ve výuce:
Harmonogram školního roku SZUŠ A. R. K. Music 2020/2021 - ke stažení zde: