Aktuálně
... co se na ZUŠ právě děje

Přejeme všem našim žákům krásné prázdniny

a těšíme se na setkání v novém školním roce.

Zároveň Vám děkujeme za trpělivost a spolupráci při zvládnutí mimořádné situace, která nastala v průběhu 2. pololetí.

Ředitelství SZUŠ A.R.K. Music

------------------------------------------------------------------------------Individuální prezenční výuka na SZUŠ

bude v omezeném provozu obnovena od 25. 5. 2020

(Hudební nauka a PHV bude nadále probíhat distančně)

Bližší informace naleznete v dokumentu níže.

Ředitelství SZUŠ

Přijímací zkoušky do ZUŠ na školní rok 2020/2021

Ve dnech 3. 6. a 10. 6. 2020 budou probíhat v budově ZŠ Nám. Míru 3 přijímací zkoušky na Soukromou základní uměleckoiu školu A.R.K. Music.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je nutné se na přijímací pohovor telefonicky objednat na tel. čísle 605 965 411. Zde Vám bude přidělen Váš rezervační čas. Zkoušky budou probíhat v odpoledních hodinách. Těšíme se na Vás i Vaše děti.

Prosíme, vyplňte a předejte čestné prohlášení o bezinfekčnosti Vás i Vašeho dítěte před vstupem do školy.

Aktuality a změny ve výuce:

- od 25. 5. 2020 probíhá v SZUŠ v omezeném provozu individuální prezenční výuka. Výuka HN a PHV nadále zůstává distanční formou.

-------------------------------------------------------------------------

- Výuka žáků od pondělí 11. května 2020 až do odvolání bude na SZUŠ i nadále probíhat distanční formou z důvodu trvajícího pozastavení všech pronájmů i po otevření budovy pro žáky ZŠ. Děkujeme za pochopení. Ředitelství SZUŠ

---------------------------------------------------------------------------

- Informace o školném - mimořádné opatření Covid 19 V základních uměleckých školách je školné podle vyhlášky stanoveno na celý školní rok a vrací se jen ve vymezených případech, mezi které dočasné uzavření škol nepatří. Na vrácení části úplaty tedy není právní nárok.

-------------------------------------------------------------------------

- 22. 4. 2020 - V souvislosti s mimořádnými opatřeními bude výuka hromadných předmětů tedy i hudební nauky a PHV vedena dále distanční formou. Zadání učiva na následující 4 týdny pro HN i PHV od 22. 4. 2020. Podrobněji viz záložka VÝUKA - HUDEBNÍ NAUKA. Alice Ondrejková

-------------------------------------------------------------------------

Kalendář:

9. - 13. 4. 2020 - Velikonoční prázdniny

1. 5. 2020 - státní svátek - Svátek práce
8. 5. 2020 - státní svátek - Den vítězství
29. - 30.6. 2020 - ředitelské volno
1. 7. - 31. 8. 2020 - Hlavní prázdniny