Aktuálně

... co se na ZUŠ právě děje

Vážení rodiče, milí žáci,

dle vládních nařízení se od 1. 3. 2021 na stávajících opatřeních pro Základní umělecké školy nic nemění. Veškerá výuka bude i nadále probíhat distanční formou.

Ředitelství SZUŠ


Vážení rodiče, milí žáci,

dle nařízení MŠMT se od 15. 2. 2021 na stávajících opatřeních pro Základní umělecké školy nic nemění. Veškerá výuka bude i nadále probíhat distanční formou dle aktuálního 5. stupně PES.

Ředitelství SZUŠ


Vážení rodiče a milí žáci,

v období do 14. 2. 2021 se na stávajících vládních nařízeních pro školy nic nemění, veškerá výuka bude i nadále probíhat distanční formou. 

Ředitelství SZUŠ


Vážení rodiče a milí žáci,

v období od 11. do 22. 1. 2021 bude na základě nařízení vlády veškerá výuka na ZUŠ i nadále probíhat distanční formou. Vaši třídní učitelé se s Vámi spojí a individuálně se domluví na podrobnostech.

Ředitelství SZUŠ


Vážení rodiče a milí žáci,

v období od 4. do 10. 1. 2021 bude z důvodu nařízení MŠMT veškerá výuka na ZUŠ opět probíhat distanční formou. Vaši třídní učitelé se s Vámi spojí a individuálně se domluví na podrobnostech.

Přejeme Vám vše dobré do nového roku 2021, ať je lepší a hlavně klidnější než tento současný.

Ředitelství SZUŠ


Vážení rodiče a milí žáci,

MŠMT stanovilo pro školy a školská zařízení dny 21. a 22. prosince 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Po tyto "Dny boje proti Covidu" neprobíhá výuka prezenční ani distanční formou. Navazující Vánoční prázdniny probíhají standardně od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021.

O provozu školy po Vánočních prázdninách Vás budeme na webu školy informovat na základě podkladů a nařízení, která obdržíme od MŠMT a MZ.

Děkujeme Vám za projevenou přízeň i v této nelehké době a přejeme Vám poklidné a šťastné Vánoce a hodně úspěchů a pevné zdraví v nadcházejícím roce 2021.

Vaše škola A.R.K. Music


Vážení rodiče a žáci, výuka bude od pondělka 30. 11. 2020 probíhat distanční i prezenční formou, a to po domluvě s vašimi třídními učiteli z nástroje či zpěvu. Hromadná výuka HN a PHV bude nadále vedena distanční formou.

Ďekujeme za pochopení.
Vedení SZUŠ 
 

Vážení rodiče a žáci, v souladu s přísnými hygienickými opatřeními v budově ZŠ není možné zahájit provoz SZUŠ od 25. 11. 2020. Možnost prezenční výuky od 30. 11. 2020 je v jednání. Výuka tedy do odvolání zůstává v distanční formě a další informace budou zveřejněny na webu školy.

Ředitelství SZUŠ


Od středy 14. 10. 2020 na základě rozhodnutí Ministerstva Školství ČR přechází výuka ve školách a školských zařízeních, tedy i na naší SZUŠ opět na distanční výuku.

Ředitelství SZUŠ


Od pondělí 12. 10. 2020 na základě rozhodnutí Ministerstva Školství ČR lze realizovat výuku na ZUŠ ve formě 1 : 1 tj. učitel versus 1 žák buďto prezenční nebo distanční formou. Upozorňujeme, že tato volba je jak na rodiči tak na pedagogovi. Netýká se to výuky hromadných předmětů jako je hudební nauka, která i nadále bude probíhat pouze distanční formou, viz záložka Hudební nauka na webu školy. Do odvolání stále platí také zákaz zpěvu.

Nadále zůstávají v platnosti stávající hygienická opatření, jako např.:
- přísný zákaz vstupu do budovy školy s respiračním onemocněním
- přísný zákaz vstupu dospělým osobám do budovy školy (a to bez výjimky)
- povinné nošení přezuvek a roušek ve všech vnitřních prostorách
- desinfekce rukou před vstupem do školy.

Ředitelství SZUŠ


Na základě Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020 s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 do 23:59 hodin, nařizuje omezení provozu Základních uměleckých škol a to v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání. Výuka žáků bude probíhat distanční formou.

Zde dokument mimořádného opatření KHS ke stažení:

2. 10. 2020 - Výuka na SZUŠ se nekoná z důvodu probíhajících voleb v budově školy.

Vážení rodiče a žáci, dle nařízení MZ ČR jsou od pátku 18. 9. 2020 roušky povinné ve všech vnitřních prostorách školy, včetně tříd. Děkujeme za pochopení.

Ředitelství SZUŠ


Vážení rodiče a žáci, od čtvrtku 10. 9. 2020 platí opět povinnost nosit ve všech vnitřních prostorách školy roušku. Žáci, kteří nebudou mít s sebou roušku, nemohou být vpuštěni do budovy školy!

Ředitelství SZUŠ

Hygienická opatření pro školní rok 2020/2021

- Vzhledem k nadále přetrvávajícím epidemiologickým podmínkám, nebude žákům s příznaky infekce dýchacích cest, ani s jinými respiračními příznaky, umožněn vstup do budovy ZŠ a SZUŠ!

- Žáci jsou z důvodu hygienického opatření školy povinni nosit přezůvky, které si přezují ve vrátnici školy!

- Dříve používané návleky budou k dispozici pouze ve výjimečných případech, na vyžádání ve vrátnici.

- Před vstupem do budovy je nutná dezinfekce rukou!

- Vstup dospělým osobám do budovy ZŠ a SZUŠ je zakázán! Výjimečně je vstup povolen pouze v odůvodněných případech. Návštěvník musí mít nasazenou roušku, před vstupem si vydezinfikuje ruce. Po škole se pohybuje pouze v doprovodu učitele, který jej vyzvedne i odvede zpět na vrátnici.

Ředitelství SZUŠ

Aktuality a změny ve výuce:

2. 10. 2020 - výuka se nekoná z důvodu organizace Voleb v budově školy.


Připravujeme pro Vás!!

Absolventský koncert žáků školy 4. 11. 2020 v 17 hodin, Ditrichsteinský palác, Zelný trh, Brno
Slavnostní vánoční koncert školy 11. 12. 2020 v 17 hodin, Ditrichstejnský palác, Zelný trh, BrnoHarmonogram školního roku SZUŠ A. R. K. Music 2020/2021 - ke stažení zde: