Galerie

....fotky a videa

Pěvecký workshop s MgA. Marikou Žákovou 06/2016

Vánoční koncert ZUŠ 19. 12. 2016

Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek 02/2017

Besídka tříd pí uč. Sabolčíkové, pí uč. Ondrejkové a p. uč. Ondrejky 21. 2. 2017

Brněnské klavírní mládí - Koncert vítězů - Matthias Chevalier 6. 3. 2017 (video)

Okresní kolo soutěže MŠMT - hra na housle 03/2017

Újezdská notička - houslová soutěž 22. 4. 2017

Besídka třídy pí uč. Mileny Smutné 8. 6. 2017

Besídka tříd pí uč. Sabolčíkové, pí uč. Ondrejkové a p. uč. Ondrejky 8. 6. 2017

Přednáška o možnostech studia na konzervatoři s MgA. Marikou Žákovou 15. 6. 2017

Slavnostní koncert A.R.K. Music 16. 6. 2017

Vánoční besídka třídy pí uč. Mileny Smutné 12. 12. 2017

Slavnostní Vánoční koncert A.R.K. Music 15. 12. 2017 

Okresní kolo soutěže MŠMT - sólový a komorní zpěv 1. a 2. 3. 2018