Výuka

... co se u nás vyučuje

V hudebním oboru na naší Soukromé Základní umělecké škole vyučujeme hru na klavír, housle, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet a saxofon. Dále je zde vyučován sólový i sborový zpěv, přípravná hudební výchova (PHV) a hudební nauka (HN)

Pro bližší informace kontaktujte vedení školy.