Soutěže a přehlídky 2016/2017

... úspěchy našich žáků

Blahopřejeme účastníkům soutěží a přehlídek!!!

XXII. ročník celostátní soutěže dětí a mládeže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek 2017 regionální kolo Brno - Město

MIKULÁŠ VANÍČEK - 3. místo v kategorii A2

FILIP ROZKYDAL - čestné uznání v kategorii A2

pedagogické vedení Mgr. BcA. Alice Ondrejková, Ph.D. kavírní spolupráce Nina Sabolčíková, dipl. um.


Okresní kolo soutěže MŠMT žáků základních uměleckých škol - hra na klavír 2017

LAETITIA CHEVALIER - 3. místo ve 2. kategorii

MATTHIAS CHEVALIER - 3. místo ve 3. kategorii

pedagogické vedení BcA. Jana Nevoralová


Okresní kolo soutěže MŠMT žáků základních uměleckých škol - hra na housle 2017

MIROSLAV SADOVSKÝ - 2. místo ve 3. kategorii

pedagogické vedení Irena Bezdičková DiS.art kavírní spolupráce BcA. Jana Nevoralová


Újezdská notička - 22. 4. 2017 - houslová soutěž

MIROSLAV SADOVSKÝ - 2. cena v 7. kategorii

NIKOLAS BODI - 2. cena v 5. kategorii

pedagogické vedení Irena Bezdičková DiS.art kavírní spolupráce BcA. Jana Nevoralová


10. ročník Brněnského klavírního mládí 6. 3. 2017 - slavnostní koncert vítězů

MATTHIAS CHEVALIER - finalista

pedagogické vedení BcA. Jana NevoralováFotografie nejen ze soutěží naleznete v záložce GALERIE