Soutěže a přehlídky 2020/2021

...úspěchy našich žáků

Újezdská notička 2021

I v této složité době distanční výuky se uskutečnila houslová soutěž mladých houslistů do 12 let Újezdská notička, které se pravidelně zúčastňují žáci naší školy z houslové třídy paní učitelky Irena Bezdičkové, DiS.art

Letos se soutěž konala formou zaslaných videonahrávek, které hodnotila odborná porota.    A ve 4. kategorii získala krásné 2. místo žákyně 3. ročníku Kristýna Gotfrýdová

Kristýnce moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší SZUŠ.